درباره کـوچـا

درباره ما!

ما گروهی از متخصصان ایرانی مقیم خارج از ایران هستیم که با قصدی مشترک دور هم جمع شدیم، دست به دست هم دادیم و تصمیم گرفتیم تا با همفکری و همدلی، گامی عملی در راستای رویای مان برداریم. ما به ابعاد گسترده راهی که در آن قدم گذاشتیم واقفیم، از این رو باور داریم سرانجام این پروژه بزرگ بدون مشارکت و همراهی تک تک شما عزیزان میسر نخواهد شد. صمیمانه دست همراهی مان را به سوی تمام کسانی که قلب شان برای ایران و نسل‌های آینده سرزمین مان می‌تپد دراز می کنیم و آغوش مان همیشه برای شما که رویایی همسو و مشترک با ما دارید باز است.

رویای ما!

رویای ما اتحاد و همدلی فارسی زبانان سراسر دنیـاست.
روزی که فرزندان فارسی زبان ایران کهن در هر جای جهان که هستند بدون بغض و کینه و منیت، دست در دست هم، چشم در چشم هم و سینه در سینه هم در صلح (امنیت و عشق) زندگی کنند و فرهنگ و اصالت شان را با اعمال و نتایج شان نه با شعارهای توخالی و گردنبندهای فروهر به سایر اقوام نشان دهند، رویای ما محقق شده است.
البته میدانیم که احتمالا ما آن روز را به چشم نخواهیم دید اما از اینکه امروز بذر این رویا را کاشتیم و تا آخرین نفس های مان نهالش را آبیاری میکنیم تا به دست آیندگان مان برسد به خودمان افتخار میکنیم و باور داریم که ما زندگی را از گذشتگان مان به ارث نبردیم بلکه از آیندگان مان به امانت داریم، باشد که امانت داران نیکویی باشیم.

اقدام عملی ما!

در کوچا، ما قصد داریم از طریق ایجاد یک رسانه واحد در بستر اینترنت، به گسترش آگاهی و ارائه خدمات به فارسی زبانان سراسر جهان پرداخته و گامی عملی در راستای اتحاد فارسی زبان مهاجر برداریم.

اهداف ما!

ایجاد بستری یکپارچه و حرفه ای برای معرفی و رتبه بندی مشاغل و جوامع ایرانی
ایجاد رسانه ای واحد و موثر برای بازاریابی و تبلیغات خدمات و مشاغل ایرانی
ایجاد بستری ساده و کاربردی برای معرفی و رتبه بندی رسانه های اجتماعی فعال

ارزش های ما!

حفظ حریم شخصی افراد
ارتباط برنده - برنده
ما هیچ گرایش سیاسی نداریم
به هیچ ارگان غیرمردمی وابسته نیستیم و نخواهیم بود